Uzdrowisko Wieniec, Wieniec-Zdrój
T: +48 (54) 272 10 00
Uzdrowisko Wieniec, Wieniec-Zdrój
Tło bannera

Polityka prywatności

Wybierz
datę przyjazdu
Wybierz
datę wyjazdu
Gwarancja najniższej ceny

Polityka prywatności i stosowania plików cookies

Polityka prywatności i stosowania plików cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Uzdrowiska Wieniec / (dalej: Serwis).  
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o., Wieniec Zdrój 87-800, ul. Brzozowa 1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 8882445517 (dalej: Administrator lub Uzdrowisko).  Z Inspektorem ochrony danych w Uzdrowisku można się skontaktować poprzez adres mailowy:  iodo@uzdrowisko-wieniec.pl.
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne polityki, procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej RODO).
 2. W celu zapoznania się z Klauzulą informacyjną RODO dla Klientów i Kuracjuszy oraz Kontrahentów, prosimy wejść w zakładkę UZDROWISKO/INFORMACJE OGÓLNE a następnie RODO lub kliknąć  poniższy link:

/uzdrowisko/informacje-ogolne/rodo

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez Użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu:
  1. udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,
  2. przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online,
  3. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli w związku z zawarciem lub realizacją umowy,  więcej na ten temat można znaleźć w linku /uzdrowisko/informacje-ogolne/rodo.
  4. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Użytkownik  wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez formularz kontaktowy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora,
  5. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. w celu  dochodzenia roszczeń.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. usługi doradcze; IT ,  w tym usługi hostingowe; marketingowe) oraz inne podmioty, uczestniczące w realizacji zamówionej usługi, z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
 5. Użytkownikowi Serwisu przysługuje wgląd do danych, które przekazał Administratorowi, korzystając ze strony www.uzdrowisko-wieniec.pl. Na zasadach określonych w RODO, Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania lub jego ograniczenia, a także przenoszenia danych i zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
 6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, Użytkownik Serwisu ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem, korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu, który był przekazany do Serwisu, kontaktując się w jeden z następujących  sposobów:
 • drogą pisemną na adres: Uzdrowisko Wieniec Spółka z o.o., z siedzibą: ul. Brzozowa 1,
 • 87-800 Wieniec-Zdrój;
 • osobiście w siedzibie Administratora j.w.;
 • telefonicznie.: tel.: +48 54 272 10 00
 • poprzez wysłania żądania na adres e-mail: iodo@uzdrowisko-wieniec.pl lub sekretariat@uzdrowisko-wieniec.pl
 1. Każdy Użytkownik serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane są przetwarzane z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 3. Przy pierwszej wizycie na stronie Uzdrowiska, Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies przez administratora. Użytkownik może zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookies, klikając w pole „Zgadzam się” lub zarządzać nimi klikając w pole „Ustawienia cookies”.  
 4. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Informujemy, że Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies” :
  1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 6. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie, można je podzielić na:
  1. pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
  2. pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
  3. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania,
  4. narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy,
  5. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony.

Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.

 1. Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu:
  1. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji,
  2. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy.
 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. Dane Użytkowników, co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich. Może się  zdarzyć, że  nasz dostawca usług hostingowych dla poczty wykorzystuje serwery zlokalizowane w  USA. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na zasadach określonych w rozdziale V RODO. Oznacza to, że podstawą prawną przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może być zastosowanie rozwiązania zapewniającego odpowiednie gwarancje dla praw i wolności osób fizycznych w postaci zobowiązania podmiotu, któremu zostaną ujawnione, do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tj. decyzja nr 2001/497/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. oraz decyzja nr 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. w przypadku gdy odbiorca danych jest odrębnym administratorem lub decyzja nr 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w przypadku gdy odbiorcą danych jest podmiot przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu). Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex.
 4. informujemy, że na naszej stronie umieszczona jest wtyczka do portalu społecznościowego Facebook i Instagram. Klikając w nią Użytkownik zostaje przeniesiony na te portale. Mogą one korzystać z serwerów umieszczonych w krajach trzecich. Informacje na temat zasad przechowywania danych na Facebooku i Instagramie są dostępne pod linkiem:  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 5. Informujemy także, że w ramach prowadzenia fanpage’a na Facebooku i profilu na Instagramie, Uzdrowisko Wieniec jest wraz z Facebookiem współadministratorem danych tam przetwarzanych. Szczegółowe Informację na ten temat możecie Państwo znaleźć poniżej w rozdziale „Profile w mediach społecznościowych”.

Profile w mediach społecznościowych

 

 1. W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Informujemy, że za prowadzenie tych fanpage’y  odpowiedzialność ponosi administrator danych, którym jest Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o., Wieniec Zdrój 87-800, ul. Brzozowa 1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 8882445517 (dalej: Administrator lub Uzdrowisko).  Z Inspektorem ochrony danych w Uzdrowisku można się skontaktować poprzez adres mailowy:  iodo@uzdrowisko-wieniec.pl.
 2. Jednocześnie informujemy, iż korzystając z naszych  fanpage’y, Użytkownicy korzystają również z usług serwisu www.instagram.com, oraz www.facebook.com, gdzie administratorem danych użytkowników jest właściciel tych portali -  Facebook. Administruje on całościowo ich strukturą IT, posiada własne regulacje prawne określające sposoby przetwarzania danych osobowych oraz pozostaje z Użytkownikami w odrębnym stosunku prawnym. W związku z powyższym informujemy, że Uzdrowisko   nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Fanpage’y przez serwisy www.instagram.com oraz www.facebook.com, w tym zwłaszcza za dane osobowe zamieszczone na profilach Użytkowników, założonych na tych portalach. Uzdrowisko nie ma dostępu do tych informacji i ponosi odpowiedzialność jedynie za te dane osobowe, które zostały zamieszczane na stronach naszych Fanpage’y.
 3. Zapewniamy, że działanie naszych fanpage’y jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka i Instagrama. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Facebooka i Instagrama rekomendujemy zapoznanie się z informacjami na temat stosowanych polityk prywatności zamieszczonymi pod linkiem https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 4. Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’y zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:
 • identyfikator Facebooka/Instagrama (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu, w niektórych przypadkach, możemy poznać wizerunek Użytkownika);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- Użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne,  
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (w rozmowach tych Użytkownicy mogą podać nam swój adres e-mail, numer telefonu , otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji). Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 1. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszych fanpage’y nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook, chyba że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych  na naszych fanpage’ach odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi usługami -  chęcią zawarcia z nami umowy, 
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi  komunikatu o usłudze, promocji, którą Użytkownik jest / może być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.
 1. Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
 2. Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik funpage’a Uzdrowiska posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
 • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.
 2. Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem a Użytkownikiem Facebooka/Instagrama  jest w pełni dobrowolne, Użytkownik zawsze może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych.
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o., ul. Brzozowa 1, 87-800, Wieniec Zdrój Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane