Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Polityka prywatności i stosowania plików cookies

INFORMACJE OGÓLNE  

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Uzdrowiska Wieniec / (dalej: Serwis), funkcjonujący pod adresami:
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne polityki, procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W czasie korzystania z Serwisu, Użytkownicy mają możliwość przekazywania Administratorowi danych osobowych, które umożliwiają ich identyfikację (np.: imienia i nazwiska, adresu e-mail i/lub telefonu, tytułu i treści wiadomości). Podanie takich danych jest wymagane podczas przesyłania formularza kontaktowego oraz przy dokonywaniu rezerwacji w Uzdrowisku. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail. Strony korzystają z Plików cookies, które również zbierają określone dane o Użytkowniku w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania stron, a także marketingowych i statystycznych, więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Pliki cookies”. 
 3. W celu zapoznania się z:

prosimy wejść w zakładkę UZDROWISKO/INFORMACJE OGÓLNE a następnie RODO lub kliknąć  poniższy link:

/uzdrowisko/informacje-ogolne/rodo

 

ADMINISTRATOR DANYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o., Wieniec-Zdrój 87-800, ul. Brzozowa 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP:8882445517 (dalej: Administrator lub Uzdrowisko). Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem 54 272 10 00 i adresem mailowym: rezerwacja@uzdrowisko-wieniec.pl  
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Uzdrowisku można się skontaktować poprzez adres mailowy:  iodo@uzdrowisko-wieniec.pl.

 

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą,  zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane poprzez email lub formularz kontaktowy zapytanie, a także w celach, o których informuje szczegółowo w punkcie „Pliki cookies“ .
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach są:

 

Podanie danych kontaktowych w przesłanym mailu lub wypełnionym formularzu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi ustosunkowanie się do pytania Użytkownika.

 1. Administrator przetwarza także dobrowolnie podane przez Użytkowników Serwisu dane osobowe, w celu:
  1. przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  2. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli w związku z zawarciem lub realizacją umowy,  więcej na ten temat można znaleźć w linku /uzdrowisko/informacje-ogolne/rodo.
  3. wywiązania się z obowiązków prawnych, które ciążą na Administratorze w oparciu o art. 6 ust 1 lit c RODO,
  4. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Użytkownik  wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez formularz kontaktowy.
  5. w celach marketingowych, jeśli zapiszą się Państwo na nasz newsletter, gdzie podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda oraz wykonanie umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (art 6 ust. 1 lit. a i b RODO), 
  6. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. w celu  dochodzenia roszczeń.

 

Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłanie takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  

 1. Zgodnie z przepisami RODO, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora,  przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
 2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w każdej chwili, przy czym odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 3. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia swoich danych; w przypadkach wskazanych art. 17 RODO.
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora, w tym zwłaszcza w przypadku stosowania marketingu bezpośredniego.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ich ochrony.

 

 1. W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem, korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu, który był przekazany do Serwisu, kontaktując się w jeden z następujących  sposobów:

      iodo@uzdrowisko-wieniec.pl lub sekretariat@uzdrowisko-wieniec.pl

 

WYCOFANIE ZGODY 

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą wyrażoną zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, przy czym odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W celu realizacji tego uprawnienia wystarczy:

 

Warunkiem wycofania zgody jest jej wysłanie w taki sposób, aby dotarła do naszej wiadomości i aby możliwa była weryfikacja Państwa tożsamości.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów w związku z którymi zostały zebrane, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem obowiązku archiwizacyjnego.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do ustania celu, na jaki zgoda została wyrażona lub do momentu jej wycofania.

 

PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływało, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w punkcie PLIKI COOKIES“.

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO ODBIORCÓW ORAZ KRAJÓW TRZECICH

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 

Dane Użytkowników, co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich. Może się  zdarzyć, że  nasz dostawca usług hostingowych dla poczty wykorzystuje serwery zlokalizowane w  USA. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na zasadach określonych w rozdziale V RODO. Oznacza to, że podstawą prawną przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może być zastosowanie rozwiązania zapewniającego odpowiednie gwarancje dla praw i wolności osób fizycznych w postaci zobowiązania podmiotu, któremu zostaną ujawnione, do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

 

 

PLIKI COOKIES

1. Przy pierwszej wizycie na stronach Uzdrowiska, Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies przez administratora. Użytkownik może zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookies, klikając w pole „Zgadzam się” lub zarządzać nimi klikając w pole „Ustawienia cookies”.  

 1. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Informujemy, że Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
 2. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie przez Administratora z plików cookies albo chce ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, może zrezygnować z korzystania ze stron internetowych, zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub skorzystać z narzędzia do zmiany ustawień plików cookies na stronie.
 3. Administrator informuje, że ograniczenie lub wyłączenie stosowanych  plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności stron internetowych https://woda-selenka.pl/  /
 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies” :
  1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 3. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie, można je podzielić na:
  1. pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
  2. pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
  3. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania,
  4. narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy,
  5. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony.

Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.

 1. Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu:
  1. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji,
  2. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy.

 

PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Informujemy, że za prowadzenie tych fanpage’y  odpowiedzialność ponosi Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o., Wieniec Zdrój 87-800, ul. Brzozowa 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 8882445517 (dalej: Administrator lub Uzdrowisko), które współadministruje dane wraz z Właścicielem portali - firmą Meta Platforms. Z Inspektorem ochrony danych w Uzdrowisku można się skontaktować poprzez adres mailowy:  iodo@uzdrowisko-wieniec.pl.
 2. Informujemy, że na naszych stronach www umieszczona jest wtyczka do Facebooka i Instagrama. Klikając w nią Użytkownik zostaje przeniesiony na te portale, a jego dane w postaci adresu IP oraz  identyfikatora przeglądarki, zostają przekazane do właściciela portali.
 3. Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę, dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Platforma społecznościowa Facebook i Instagram dostarczana jest przez Meta Platforms, Inc, adres siedziby  1 Hacker WayMenlo Park, California 94025, która w Europie działa poprzez Meta Platforms Ireland Limited.  Zasady dotyczące przetwarzania danych przez ten portal można znaleźć pod linkiem:

https://www.facebook.com/policy.php/.

Facebook i Instagram mogą korzystać z serwerów umieszczonych w krajach trzecich. Informacje na temat zasad przechowywania danych na Facebooku i Instagramie są dostępne pod linkiem:  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Na naszej stronie znajduje się także wtyczka do portalu TripAdvisor (agregator opinii). Klikając w nią Użytkownik zostaje przeniesiony na ten portal, który może korzystać z serwerów umieszczonych w krajach trzecich. Administratorem danych przetwarzanych przez TripAdvisor jest  Tripadvisor LLC. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w tym serwisie można znaleźć pod linkiem: https://tripadvisor.mediaroom.com/us-privacy-policy
 2. Informujemy, że Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Fanpage’y przez serwisy www.instagram.com oraz www.facebook.com, w tym zwłaszcza za dane osobowe zamieszczone na profilach Użytkowników, założonych na tych portalach. Uzdrowisko nie ma dostępu do tych informacji i ponosi odpowiedzialność jedynie za te dane osobowe, które zostały zamieszczane na stronach naszych Fanpage’y.
 3. Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’y zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:
 1. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszych fanpage’y nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook, chyba że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych  na naszych fanpage’ach odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
 2. Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik fanpage’a Uzdrowiska posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:
 1. W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.
 2. Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem a Użytkownikiem Facebooka/Instagrama  jest w pełni dobrowolne, Użytkownik zawsze może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o., Wieniec-Zdrój 87-800, ul. Brzozowa 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 8882445517 , jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby stosowane środki fizyczne, techniczne i organizacyjne  zapewniały ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni, poprzez opublikowanie jego treści na stronach.

 

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2022 r.

Zarządzaj ustawieniami plików cookies.

Zarządzaj ustawieniami plików cookies
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane