Uzdrowisko Wieniec, Wieniec-Zdrój
T: +48 (54) 272 10 00
Uzdrowisko Wieniec, Wieniec-Zdrój
Tło bannera

Turnusy Sanatoryjne NFZ

Wybierz
datę przyjazdu
Wybierz
datę wyjazdu
Gwarancja najniższej ceny

Pobyty ze skierowaniem NFZ

Zarząd Uzdrowiska uprzejmie informuje Pacjentów skierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że Uzdrowisko nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji miejsc w pokojach.

Zakres świadczeń realizowanych przez Uzdrowisko Wieniec-Zdrój w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych: 

 1. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. 
 2. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni jest częściowo odpłatny. 
 3. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny. 
 4. Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dla dorosłych i dzieci skierowanych przez Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ trwa od 6 do 18 dni. Zabiegi realizowane w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne. 

Zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę Twój aktualny stan zdrowia, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia. Jest to o tyle ważne, że leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu. Prawidłowo i czytelnie wypełnione skierowanie, przesyłane jest przez lekarza lub przez Ciebie do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego aktualnie zamieszkujesz, w terminie 30 dni od daty wystawienia (inaczej skierowanie utraci ważność). Po zarejestrowaniu w oddziale NFZ, skierowanie jest sprawdzane przez zatrudnionego w Funduszu lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego.

Jeżeli specjalista stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia - nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a Ty otrzymasz pisemną informację o tym fakcie. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręczy Ci potwierdzone skierowanie nie później niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia leczenia. W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z ambulatoryjnego i sanatoryjnego leczenia  uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 (osiemnaście) miesięcy, jednak kolejne skierowanie można złożyć do oddziału wojewódzkiego NFZ po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego. 

Pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest*, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, uprawnieni są do korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego i są zwolnieni z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym 

1. Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dorosłych - 21 dni

 • Zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych-przedpołudniowych lub popołudniowych, 
 • przez 5 dni w tygodniu, oraz soboty w cyklu przedpołudniowym 
 • co najmniej 54 zabiegi, średnio 3 zabiegi dziennie w tym: 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie, co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne. 
 • Świadczenia udzielane są w profilach zgodnych z profilami uzdrowiska (choroby ortopedyczno-urazowe, układu krążenia, neurologia, reumatologia) 
 • leczenie   w   sanatorium   uzdrowiskowym   odbywa   się   w   ramach   urlopu   wypoczynkowego.  

2. Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym - 28 dni 

 • zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych- przedpołudniowych lub popołudniowych 
 • przez 5 dni w tygodniu, oraz soboty w cyklu przedpołudniowym: 
 • co najmniej 96 zabiegów, średnio 4 zabiegi dziennie w tym: 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie, co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne. 
 • Świadczenia udzielane są w profilach zgodnych z profilami uzdrowiska (choroby ortopedyczno-urazowe, układu krążenia, reumatologia) 
 • Leczenie w sanatorium uzdrowiskowym odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego

3. Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych - 21 dni

 • Zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych przedpołudniowych lub popołudniowych 
 • przez 5 dni w tygodniu, oraz soboty w cyklu przedpołudniowym: 
 • co najmniej 54 zabiegi, średnio 3 zabiegi dziennie w tym: 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie, co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne. 
 • Świadczenia udzielane są w profilach zgodnych z profilami uzdrowiska (choroby układu krążenia, choroby ortopedyczno-urazowe). 

Pacjenci przebywający na leczeniu w ramach pobytu szpitalnego są zwolnieni z częściowej odpłatności z tytułu wyżywienia i zakwaterowania oraz z opłaty uzdrowiskowej.

4. Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci

Obejmuje cykl leczniczy od 6 do 18 dni w poradni uzdrowiskowej. 

 • na leczenie ambulatoryjne pacjent jest kierowany przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ 
 • leczenie ambulatoryjne jest bezpłatne   
 • zabiegi udzielane są przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych-przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz soboty w cyklu przedpołudniowym w tym: co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie, co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne. 
 • świadczenia udzielane są w profilach zgodnych z profilami uzdrowiska 

 
5. Odpłatność za leczenie w sanatorium dla dorosłych

Odpłatność za leczenie w sanatorium odbywa się według zasad zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego z dnia 11 września 2014r.( Dz.U. z dnia 19 września 2014r. poz. 1245) (poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu) 

L.p. Poziom I sezon rozliczeniowy (w złotych)
od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia
II sezon rozliczeniowy (w złotych)
od dnia 1 maja do dnia 30 września
1 I A
pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
32,60 40,90
B
pokój jednoosobowy w studiu
26,10 37,40
2 II pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 24,90 33,20
3 III A
pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
19,50 27,30
B
pokój dwuosobowy w studiu
16,50 24,90
4 IV pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 14,20 19,50
5 V A
pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
12,50 14,80
B
pokój wieloosobowy w studiu
11,90 13,60
6 VI pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 10,60 11,90

*Uwaga - Uzdrowisko Wieniec-Zdrój dysponuje pokojami 1,2,3,4 osobowymi z pełny węzłem sanitarnym.

 • Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium 
 • W miejscowości Wieniec-Zdrój zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim obowiązuje opłata uzdrowiskowa od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych w kwocie –  4,00 zł za każdy dzień pobytu, którą musi opłacić każdy kuracjusz. 
 • Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje pracownikom zatrudnionym w zakładach związanych z produkcją wyrobów zawierających azbest, uczniom i studentom pozostającym na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego opłacającego składkę oraz dzieciom o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 • W przypadku nieuzasadnionych, oraz nieterminowych wyjazdów i przyjazdów pacjentów przebywających w ramach NFZ pobierana jest odpłatność. Opłata dotyczy także pacjentów korzystających z  przepustek. 

Pobyt w szpitalu oraz w sanatorium uzdrowiskowym rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu (obiadem), a kończy się o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu (śniadaniem).

Nocleg przed i po zakończonym turnusie

Pacjenci NFZ za nocleg bez wyżywienia  w przeddzień lub za nocleg po zakończonym turnusie ponoszą opłatę w wysokości 114 zł (VAT 8%). WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA. 

W CELU ZAŁOŻENIA REZERWACJI PROSIMY O KONTAKT Z RECEPCJĄ UZDROWISKA.

6. Jadąc na leczenie uzdrowiskowe, należy zabrać:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe potwierdzone przez Oddział Wojewódzki NFZ
 • dowód osobisty
 • leki przyjmowane przewlekle w ilości zapewniającej zasób przez cały okres pobytu
 • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku
 • rzeczy osobiste (m.in. przybory toaletowe, strój i obuwie sportowe, strój kąpielowy, klapki na basen oraz ręczniki)

7. Reklamacje

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami:

 1. Zgłoszenie reklamacji przez Kuracjusza na piśmie złożone w Recepcji Głównej
 2. Dostarczenie przez pracownika Recepcji Głównej pisma do Sekretariatu
 3. Wpisanie pisma do systemu przez Asystenta Zarządu
 4. Przekazanie pisma do Pełnomocnika Zarządu d.s. Obsługi Klienta
 5. Rozpoznanie reklamacji i przygotowanie odpowiedzi przez Pełnomocnika Zarządu d.s. Obsługi Klienta
 6. Akceptacja odpowiedzi przez Członka Zarządu
 7. Dostarczenie odpowiedzi do Kuracjusza przebywającego na pobycie w terminie 14 dni, natomiast do Kuracjusza, który opuścił Uzdrowisko dostarczenie odpowiedzi powinno odbyć się w terminie 30 dni od złożenia reklamacji

Wiele możliwości

sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Ważne informacje

Obsługa kuracjuszy +48 542 721 909
bok@uzdrowisko-wieniec.pl
Uzdrowisko Wieniec-Zdrój Brzozowa 1
87 – 800 Wieniec-Zdrój

Oferty

Sylwester 2022
od 690 /pobyt
Sylwester 2022 "Fiesta Zdrój "
 • 1 noc
 • Śniadanie i kolacja
Sprawdź szczegóły
Świąteczny Wieniec -Zdrój
od 1 980 /pobyt
Świąteczny Wieniec -Zdrój
 • 2 noce
 • Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Hotelowy FB
od 280 /noc
Hotelowy FB
 • dowolna dł. pobytu
 • Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Rehabilitacja Po-Covid pakiet 15 dniowy .
od 7 410 /pobyt
Rehabilitacja Po-Covid pakiet 15 dniowy .
 • 14 nocy
 • Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet SPA
od 3 210 /pobyt
Pakiet SPA "Uwolnij się od stresu"
 • 5 nocy
 • Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Joga na odporność
od 1 739 /pobyt
Joga na odporność
 • 5 nocy
 • Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pokonaj Cellulit
od 1 127 /pobyt
Pokonaj Cellulit
 • 3 noce
 • Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Odnowa w Wieńcu - pakiet leczniczy 6 dni (5 nocy)
od 2 506 /pobyt
Odnowa w Wieńcu - pakiet leczniczy 6 dni (5 nocy)
 • 5 nocy
 • Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Odnowa w Wieńcu - pakiet leczniczy 8 dni (7 nocy)
od 3 467 /pobyt
Odnowa w Wieńcu - pakiet leczniczy 8 dni (7 nocy)
 • 7 nocy
 • Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Odnowa w Wieńcu - pakiet leczniczy 15 dni (14 nocy)
od
Odnowa w Wieńcu - pakiet leczniczy 15 dni (14 nocy)
 • 14 nocy
 • Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet leczniczy
od 2 205 /pobyt
Pakiet leczniczy "Senior 60+"
 • 7 nocy
 • Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet leczniczy
od 3 046 /pobyt
Pakiet leczniczy "Terapia dla kręgosłupa"
 • 7 nocy
 • Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Weekend w Medical SPA
od 873 /pobyt
Weekend w Medical SPA
 • 2 noce
 • Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet wypoczynkowy 6 dni z pełnym wyżywieniem
od 1 318 /pobyt
Pakiet wypoczynkowy 6 dni z pełnym wyżywieniem
 • 5 nocy
 • Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet wypoczynkowy 8 dni z pełnym wyżywieniem
od
Pakiet wypoczynkowy 8 dni z pełnym wyżywieniem
 • 7 nocy
 • Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet One Night Spa
od 800 /pobyt
Pakiet One Night Spa
 • 1 noc
 • Śniadanie i kolacja
Sprawdź szczegóły
Weekendowy Relax w SPA
od 820 /pobyt
Weekendowy Relax w SPA
 • 2 noce
 • Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o., ul. Brzozowa 1, 87-800, Wieniec Zdrój Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane