Zakład Przyrodoleczniczy

ul. Zdrojowa 2


     Stanowi bazę zabiegową Uzdrowiska Wieniec-Zdrój. Obiekt wyposażony jest w basen rehabilitacyjny, grotę solną i nowoczesny sprzęt. Budynek został całkowicie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budowa rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego w "Uzdrowisku Wieniec" Sp. z o.o. w Wieńcu-Zdroju - projekt dofinansowany w 50% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Komunikat
Wody w basenie rehabilitacyjnym "Jutrzenka"posiadają ocenę obszarową jakości wody. Ocena roczna zbiorcza wydana jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z czerwca 2018 roku. Woda w niecce basenowej basenu rekreacyjnego „Jutrzenka” odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. W wynikach badań wód basenowych wykonywanych przez niezależne, akredytowane, zewnętrzne laboratoria nie stwierdzono przekroczeń badanych wskaźników.


 
 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies Polityka plików cookies. Rozumiem